MO IS GREEN!

Feliços amb l`acord signat amb Gestió d`Energies Illes Balears SLU i MIAE que ens permetrà tenir la nostra pròpia instal·lació fotovoltaica d`auto-consum per cobrir el 50% de les nostres necessitats energètiques.
Moltes gràcies Josep Alemany i Agustin Soler per la vostra ajuda en aquest nou projecte. #energiasostenible #MOisgreen # ecologia # medi ambient

13/07/2018 Categories: OficinesWeb